Skąd się wzięła nazwa Komorowo?

Często nasi Goście zadają nam pytanie czy wiemy coś na temat bardziej odległej historii Komorowa? Czy pierwszym właścicielem był Komorowski? Czy wyspy można zwiedzać, czy wyspa Komorowska jest ciekawa? Jaka jest historia naszej miejscowości. Dziś kilka słów wyjaśnienia.

Nazwa ta wywodzi się od komór. Jak wiadomo Komorowo leży nad jeziorem. Jeziorem Bytyńskim, jest to całkiem spore jezioro, ma 360 ha, 7 wysp. By je obejść wokół potrzebne są dobre buty i kilka godzin czasu wolnego. Jego obwód to 22 km.

wyspa Komorowska

Wyspa Komorowska – 1 z 7 wysp.

Na największej z wysp, na wyspie komorowskiej wiele lat temu, bo już w 1926 roku prowadzono badania archeologiczne. Prowadził je między innymi słynny prof. Józef Kostrzewski (ten sam, któremu zawdzięczamy zbadanie grodu w Biskupinie), niestety musiał przerwać swoje badania. Prowadził je z ramienia Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolski, (dzisiejsze muzeum Archeologiczne).

Znaleziono tu wiele przedmiotów codziennego użytku z epoki brązu. Epoka brązu zaczyna się od 2500 lat p.n.e. Odnaleziono też kilka przedmiotów, które świadczą o jeszcze wcześniejszym zamieszkaniu wyspy. Dalsze prace pozwoliły na wysnucie wniosków na temat życia i zwyczajów mieszkańców z X-IV wieku p.n.e.

Jak wiadomo do codziennej egzystencji potrzebna była wymiana towarów. Żadna wieś, czy osada nie była w pełni samowystarczalna. Tak też było na wyspie Komorowskiej. Poza standardową wymianą handlową towarami potrzebnymi do funkcjonowania osady, jak narzędzia, skóry, przedmioty typu garnki, odkryto przedmioty bardziej luksusowe- jak biżuteria. Czym handlowano? Mieszkańcom wyspy na pewno nie brakowało ryb, ale inne mięsa, czy rośliny musieli zapewne pozyskiwać od sąsiadów, czy przybywających kupców.

Komorowo -bursztynem stoi.

Na wyspie prowadzono prace wykopaliskowe, ale zaledwie na 200 metrach kwadratowych. Ilość odkrytych na niej komór z bursztynem jest unikatowa. W sumie znaleziono ponad 900 grudek tego materiału. W żadnym innym grodzisku, ani we wcześniej wspomnianym Biskupinie, ani w żadnym innym miejscu nie odnaleziono takiej ilości tegoż kruszcu, co tutaj. Bursztyn przechowywany był w komorach, stąd nazwa miejscowości.

bursztyn wyspa Komorowska

Handel dalekosiężny

Archeolodzy są zgodni, że mieszkańcy wyspy Komorowskiej zajmowali się wymianą handlową dalekosiężną. Co to znaczy i skąd taka pewność? W sumie na wyspie znaleziono 910 bryłek bursztynu. Z pewnością było go więcej, bo ze źródeł historycznych, ale przede wszystkim z prac archeologicznych wiemy, że cały gród spłonął, więc zapewne spłonęła też część bursztynu.

Co jeszcze świadczy o wymianie handlowej z dalekimi krajami, a nie tylko z sąsiadami? Przedmioty znalezione podczas prac. Pochodzą one z Włoch, Austrii, Łużyc ( dzisiejsze Czechy), Chorwacji. Na terenie tych krajów spotkać można również przedmioty wyrabiane z bałtyckiego bursztynu z tego samego okresu. Wniosek stąd płynie taki, że osada na wyspie komorowskiej stanowiła ważny element w handlu bursztynem. Przechodził tędy jak wiemy szlak bursztynowy, a jego mieszkańcy prawdopodobnie byli kupcami tegoż kruszcu.

2 thoughts on “Skąd nazwa wsi Komorowo?”

  1. Pingback: Kim byli i czym się zajmowali dawni mieszkańcy wyspy Komorowskiej? - Dwór Komorowo

  2. Pingback: Historia grodu w Komorowie - Dwór Komorowo

Comments are closed.